Velkommen til

Sydsjællands Entreprenørlaboratorium har siden grundlæggelsen været et akkrediteret laboratorium certificeret under Vejdirektoratets Vejtekniske Institut. Sydsjællands Entreprenørlaboratorium har siden stiftelsen primært beskæftiget sig med prøvning af sand og sten indenfor bygge og anlægsbranchen samt analyse af jord i forbindelse med jordflytning.
 
Sydsjællands Entreprenørlaboratorium udfører analyser af materialer samt kontrol af disse i henhold til gældende standarder og kan altid vejlede m.h.t. om disse overholdes.
 

Prøvning og kontrol af vejmaterialer.

Sydsjællands Entreprenørlaboratorium har i en årrække udført teknisk prøvning og kontrolundersøgelser på en lang række større og mindre projekter inden for bygge- og anlægssektoren. Vi råder over udstyr til fysisk prøvning af sand-, sten- og grusmaterialer samt diverse genbrugsmaterialer. Sydsjællands Entreprenørlaboratorium tilbyder i den forbindelse rådgivning omkring hvilke undersøgelser genbrugsmaterialerne skal gennemgå for at opnå godkendelse til anvendelse i vejbygning eller lignende.
 

Komprimeringskontrol

Sydsjællands Entreprenørlaboratorium råder over nyeste udstyr til udførelse af kontrolundersøgelser med hensyn til bæreevne og komprimeringsgrad m.m.